Spoštovana stranka/Zavarovanec/Trgovec!

Kot sledece lahko tukaj vnesete Vaš škodni primer.

V ta škodni obrazec vnesite vse potrebne podatke,da bomo lahko hitro izvedli postopek vašega škodnega primera.

Vse dokumente in fotografije pa pošljete kot priloge e-maila v PDF, JPG ali JEPG obliki. Priloge ne smejo vsebovati več kot 3MB.